Wij springen
veilig
om met
jouw gegevens

VIDEO-ABONNEMENT

Privacyverklaring 

 

Een korte samenvatting

 Hieronder kan je onze privacy-clausules vinden. Uiteraard voldoen wij aan de GDPR

  • Wij beperken ons tot het bijhouden van de belangrijkste gegevens. Zo vragen we je niet naar je telefoonnr
  • Wij geven nooit of te nimmer gegevens aan derde partijen
  • We springen voorzichtig om bij het bewaren van jullie email-adressen en namen
  • Rekeningnummers slaan wij niet op. Betaalprocessen lopen enkel via gehomologeerde instanties

De Privacy-verklaring

Dit is de privacyverklaring van: RepAir – My Breathing Coach, gevestigd in Blaasveld 
Ondernemingsnummer BE 0721.792.638 
Bij vragen kun je mailen met veronique@MyBreathingCoach.com

Waar we in dit privacyverklaring verwijzen naar ‘persoonsgegevens’, bedoelen we de informatie die jij aan ons verstrekt over jezelf. Zoals bijvoorbeeld je naam, e-mailadres. Dat doe je geheel vrijwillig.

Doel verwerken en opslaan persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt om jou te informeren en contacteren voor hetgeen waarvoor je het betreffende contactformulier hebt ingevuld. De samenstelling van de gevraagde persoonsgegevens is per formulier zo aangepast,dat we jou geen informatie vragen en/of opslaan die niet relevant is voor hetgeen waarvoor jij je persoonsgegevens achterlaat. Het achterlaten van jouw persoonsgegevens is per definitie volledig vrijwillig. We onderscheiden 5 typen persoonsgegevens die we op deze website verwerken:

Informatieaanvraag: veruit de meeste formulieren op de website hebben als doel jou te informeren over een specifiek aanbod, de tarieven, aanbiedingen of een specifieke vraag die je zelf hebt gesteld. Per formulier staat beschreven waar je informatie over zult ontvangen. De gevraagde gegevens beperken zich tot naam en e-mail om jou te kunnen bereiken voor de gevraagde informatie.

Lidmaatschapadvies: wil je weten welk aanbod het beste bij je past? Dan hebben we iets meer informatie nodig dan naam, e-mail. We vragen je om, vrijwillig, antwoord te geven op een aantal vragen met betrekking tot jouw doelstellingen, wensen en verwachtingen. Jouw contactgegevens in combinatie met deze antwoorden worden uitsluitend gebruikt om jou vervolgens te informeren en adviseren over het best passende aanbod. Jouw gegevens worden tevens geanonimiseerd om inizcht te krijgen in de wensen en verwachtingen van (potentieel) geïnteresserden.

Nieuwsbrief: het kan zijn dat je jezelf aanmeldt voor de nieuwsbrief. Dit gebeurt altijd middels een verplichte dubbele opt-in. Na het aanmelden ontvang je periodiek de nieuwsbrief per e-mail om jou meer info  te verstrekken over ons aabod en algemene informatie rondom ademhaling.

Inschrijvingsformulier: wanneer je je inschrijft voor een bepaald aanbod, worden enkel naam en email gevraagd. Je kan op de website wel meer informatie kwijt over jezelf. Dit sta je uiteraard vrijwillig af en wordt enkel gebruik voor …………. Je kan te allen tijde de gegevens aanpassen of schrappen.

Duur en opslag persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden niet langer opgeslagen dan strikt noodzakelijk. Voor alle reguliere contactformulieren  geldt dat gegevens 12 maanden na verstrekking gewist worden na verstrekking. We zijn er dan zeker van dat er voldoende gelegenheid is geweest om jou te informeren over hetgeen waarvoor jij je persoonsgegevens voor hebt achtergelaten. Bij een nieuwsbrief aanmelding bewaren we jouw gegevens zolang jij ingeschreven bent, je kunt je ten alle tijden zelf actief afmelden via een link in de nieuwsbrief. Bij een online inschrijfformulier om klant/lid te worden van ons bedrijf, bewaren we jouw persoonsgegevens gedurende het gehele lidmaatschap om uitvoering te kunnen geven aan de overeenkomst. Ook als jouw gegevens tussentijds verwijderd zijn uit de informatie- en/of nieuwsbriefdatabase.

Beveiliging

Jouw persoonsgegevens zijn veilig. De toevertrouwde gegevens worden met beveiligd met behulp van technische en administratieve veiligheidsmaatregelen om het risico van verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking en wijziging zo klein mogelijk te maken. Hierbij kun je denken aan firewalls, versleuteling van gegevens, beveiligde verbindingen en fysieke en administratieve toegangscontroles tot aan de data en servers.

Vertstrekking persoonsgegevens aan derden

 Om de door jou aangevraagde informatie toegankelijk te maken, werkt xxx samen met derde partijen. Denk hierbij aan een website beheerder, hostingpartij, automatische telefoon connectie, nieuwsbriefsysteem en administratiesoftware. Een belangrijke partner is www.YourFitStart.com, onderdeel van marketingbureau Hidden Profits Marketing. Deze website zorgt ervoor dat wij als bedrijf met jou als consument in contact kunnen komen en verwerkt/heeft dus toegang tot jouw gegevens. Met alle betrokken partijen is een zogenaamde Verwerkersovereenkomst afgesloten. Via deze overeenkomst is o.a. de veiligheid en het tijdig wissen van van jouw persoonsgegevens gewaarborgd.

Recht op inzage, rectificatie, intrekken of wissen van de persoonsgegevens

 Graag wijzen we je op de mogelijkheid om op verzoek de door ons opgeslagen persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, in te trekken en/of te laten wissen uit onze database. Stuur hiervoor een e-mail naar veronique@MyBreathingCoach.com 

Recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Ben je het niet eens met het hierboven omschreven privacyverklaring of de manier waarop wij omspringen met jouw gegevens? Je hebt dan het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer
Contactgegevens 
Drukpersstraat 35 –  1000 Brussel
e-mail: commission@privacycommission.be
Website: http://www.privacycommission.be

 

Aanpassingen aan onze clausules

 Dit privacyverklaring kan op ieder moment worden aangepast. We raden je aan het privacyverklaring regelmatig te raadplegen.