Wij springen
veilig
om met
jouw gegevens

VIDEO-ABONNEMENT

Privacyverklaring 

 

Een korte samenvatting

 Hieronder kan je onze privacy-clausules vinden. Uiteraard voldoen wij aan de GDPR

De Privacy-verklaring

Dit is de privacyverklaring van: RepAir – My Breathing Coach, gevestigd in Blaasveld 
Ondernemingsnummer BE 0721.792.638 
Bij vragen kun je mailen met veronique@MyBreathingCoach.com

Waar we in deze privacyverklaring verwijzen naar ‘persoonsgegevens’, bedoelen we de informatie die jij aan ons verstrekt over jezelf. Zoals bijvoorbeeld je naam, e-mailadres. Dat doe je geheel vrijwillig.

Doel verwerken en opslaan persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt om jou te informeren en te contacteren voor hetgeen waarvoor je het betreffende contactformulier hebt ingevuld. De samenstelling van de gevraagde persoonsgegevens is per formulier zo aangepast, dat we jou geen informatie vragen en/of opslaan die niet relevant is voor hetgeen waarvoor jij je persoonsgegevens achterlaat. Het achterlaten van jouw persoonsgegevens is per definitie volledig vrijwillig. 

We onderscheiden volgende vragen op de webiste, waar persoonsgegevens worden gevraagd en verwerkt:

Inschrijving voor de Nieuwsbrief: het kan zijn dat je jezelf aanmeldt voor de nieuwsbrief. Dit gebeurt altijd middels een verplichte dubbele opt-in. Na het aanmelden ontvang je periodiek de nieuwsbrief per e-mail om jou meer info  te verstrekken over ons aabod en algemene informatie rondom ademhaling. Je kan je te allen tijde uitschrijven.

Informatieaanvraag: Wanneer je een specifieke vraag naar me richt (bv om jou te informeren over een specifiek aanbod, tarieven, aanbiedingen, …   beperken we de  gevraagde persoonlijke gegevens tot naam en e-mail om jou te kunnen bereiken voor de gevraagde informatie. Bij sommige formulieren zal je (al dan niet) kunnen aanvinken of je ook de Nieuwsbrieven wilt ontvangen.

Lidmaatschapadvies: wil je weten welk aanbod het beste bij je past? Dan hebben we iets meer informatie nodig dan naam, e-mail. We vragen je om, vrijwillig, antwoord te geven op een aantal vragen met betrekking tot jouw doelstellingen, wensen en verwachtingen. Jouw contactgegevens in combinatie met deze antwoorden worden uitsluitend gebruikt om jou vervolgens te informeren en te adviseren over het best passende aanbod. Jouw gegevens worden tevens geanonimiseerd gebruikt om inzicht te krijgen in de wensen en verwachtingen van (potentieel) geïnteresseerden (bv x mensen contacteerden ons voor astma-problemen, zonder dat we bijhouden dat jij persoonlijk astmaproblemen hebt).

Inschrijvingsformulier: wanneer je je inschrijft voor een bepaald aanbod, worden enkel naam en email gevraagd, evenals een beperkt aantal extra gegevens om de inschrijving te kunnen afronden.. Je kan op de website wel meer informatie kwijt over jezelf. Dit sta je uiteraard vrijwillig af en wordt in geen geval doorgegeven aan externen. Je kan te allen tijde de gegevens aanpassen of schrappen. Bij sommige inschrijvingen zal je (al dan niet) kunnen aanvinken of je ook de Nieuwsbrieven wilt ontvangen.

Duur en opslag persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden niet langer opgeslagen dan strikt noodzakelijk. Voor alle reguliere contactformulieren geldt dat gegevens 12 maanden na verstrekking gewist worden. We zijn er dan zeker van dat er voldoende gelegenheid is geweest om jou te informeren over hetgeen waarvoor jij je persoonsgegevens voor hebt achtergelaten. Bij een nieuwsbrief aanmelding bewaren we jouw gegevens zolang jij ingeschreven bent, je kunt je ten alle tijden zelf actief afmelden via een link in de nieuwsbrief. Bij een online inschrijfformulier om klant/lid te worden van ons bedrijf, bewaren we jouw persoonsgegevens gedurende het gehele lidmaatschap om uitvoering te kunnen geven aan de overeenkomst. Ook als jouw gegevens tussentijds verwijderd zijn uit de informatie- en/of nieuwsbriefdatabase. Die gegevens die noodzakelijk zijn om te voldoen aan de boekhoudkundige verplichtingen zullen bijgehouden worden overeenkomstig de opgelegde bewaartermijnen.

Beveiliging

Jouw persoonsgegevens zijn veilig. De toevertrouwde gegevens worden beveiligd met behulp van technische en administratieve veiligheidsmaatregelen om het risico van verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking en wijziging zo klein mogelijk te maken. Hierbij kun je denken aan firewalls, versleuteling van gegevens, beveiligde verbindingen en fysieke en administratieve toegangscontroles tot aan de data en servers.

Vertstrekking persoonsgegevens aan derden

We verstrekken geen persoonsinformatie aan derde partijen, noch gratis, noch tegen betaling.

Om de werking van onze website en onze diensten mogelijk te maken, werken we wel samen met derde partijen. Denk hierbij aan een website beheerder, hostingpartij, nieuwsbriefsysteem en administratiesoftware, …. We denken aan WordPress, WooCommerce, Mollie, SendInBlue, LifterLMS, …. Deze bedrijven zijn op hun beurt onderhevig aan de wetten van de bescherming van de privacy  Zo blijft ook daar de veiligheid en het tijdig wissen van jouw persoonsgegevens gewaarborgd.

Onze website maakt ook gebruik van de diensten van Bol.com, Daisycon en TradeTracker om producten van gezondheidsgerelateerde e-commerce-winkels te promoten (affiliate markering). Dit is een eerlijke vorm van marketing omdat jij als consument niets meer betaalt en de e-commerce-winkels alleen een vergoeding betaalt aan ons voor daadwerkelijk en meetbaar resultaat. Om deze dienst uit te kunnen voeren maken onze partners gebruik van zogeheten affiliate cookies en matching-data. Met deze cookies kan een match worden gemaakt tussen de transactie bij de adverteerder en deze website. Hierdoor weten zij dat deze website een vergoeding moet ontvangen. Bij de registratie van deze vergoeding krijgt deze website toegang tot basale, anonieme transactiedata. Deze data mag door deze website uitsluitend worden opgeslagen en/of bewerkt om de betreffende adverteerder effectiever te promoten of voor het maken van statistische analyses. Deze website draagt er zorg voor dat opgeslagen data adequaat wordt beveiligd en houdt zich aan geldende privacy richtlijnen en wetgeving. Wij hebben dit aan deze partners (bol.com, Daisycon en TradeTracker) verklaard door de Algemene Publisher Voorwaarden te accepteren.
Het gebruik van affiliate cookies en de opslag van anonieme transactiedata vormt geen gevaar voor de privacy van de bezoeker van deze website. Volgens de Telecommunicatiewet en de Algemene voorwaarden / GDPR hoeft hiervoor dan ook geen toestemming te worden gevraagd. Ten aanzien van de dataverwerking binnen de Algemene voorwaarden/ GDPR beroepen wij ons op de verwerkingsgrondslag Gerechtvaardigd Belang. Wel dienen wij onze bezoekers over het gebruik te informeren. Klik hier om meer te lezen over de affiliate cookies en het privacybeleid van Daisycon, van TradeTracker.

 

Recht op inzage, rectificatie, intrekken of wissen van de persoonsgegevens

Graag wijzen we je op de mogelijkheid om op verzoek de door ons opgeslagen persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, in te trekken en/of te laten wissen uit onze database. Het betreft hier dus de GDPR wetgeving mbt tot het recht tot rectificatie en het recht om “vergeten” te worden.
Stuur hiervoor een aanvraag via  www.MyBreathingCoach.com/privacy-GDPR-aanvraag 

 

Recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Ben je het niet eens met het hierboven omschreven privacyverklaring of de manier waarop wij omspringen met jouw gegevens? Bespreek dit eerst met ons.
Uiteraard heb je ook het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer
Contactgegevens 
Drukpersstraat 35 –  1000 Brussel
e-mail: commission@privacycommission.be
Website: http://www.privacycommission.be

 

Aanpassingen aan onze clausules

Dit privacyverklaring kan op ieder moment worden aangepast. We raden je aan het privacyverklaring regelmatig te raadplegen.
Laatste Versie : 05-03-2021 : toevoeging gegevens over affiliate marketing (verstrekking van persoonsgegevens aan derden)